Đắk Lắk: 9 đơn vị tiêu biểu tiết kiệm được 28.849 kWh

Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) vừa phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tổng kết chương trình tiết kiệm điện trong công sở năm 2014.

Đợt phát động thi đua được Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với PC Đắk Lắk tổ chức vào ngày 01/4/2014. Đối tượng tham gia chương trình là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể có Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Theo văn bản phát động này, các đơn vị nếu thực hiện tiết kiệm mỗi tháng từ 10% trở lên lượng điện năng tiêu thụ liên tục trong 3 tháng 4, 5, 6 năm 2014 so với sản lượng cùng kỳ năm 2013 sẽ được lựa chọn để trao thưởng.

Tuy đây mới chỉ là là lần đầu tiên được tổ chức, nhưng đợt phát động đã nhận được sự tham gia tích cực của các đơn vị. Tổng kết chương trình, đã có 9 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2014” với tổng sản lượng điện tiết kiệm là 28.849 kWh (giảm 10,71%so với sản lượng cùng kỳ năm 2013 ).

Các đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2014”. Ảnh: Cpc.vn

Chương trình thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở năm 2014” đã tạo nên phong trào sôi nổi trong đội ngũ công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk . Chương trình góp phần xây dựng ý thức sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả của công đồng xã hội.

Sau khi tổng kết, PC Đắk Lắk sẽ đánh giá và rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình phát động thi đua trong những năm tiếp theo.


  • 16/10/2014 01:45
  • Nguồn tin và ảnh:Cpc.vn