Đắk Lắk: Triển khai xây dựng mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm bằng năng lượng mặt trời

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có Quyết định số 55/QĐ -UBND ngày 05/1/2013 phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ thực hiện năm 2013. Theo đó, đề tài Xây dựng mô hình sử dụng tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt hộ gia đình bằng năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được lựa chọn triển khai trong năm 2013.

Qua điều tra, khảo sát tình hình sử dụng năng lượng trong sinh hoạt hộ gia đình bằng năng lượng mặt trời và xây dựng mô hình sử dụng tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt tại mỗi hộ gia đình băng năng lượng mặt trời.

Đề tài: "Xây dựng mô hình sử dụng tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt hộ gia đình bằng năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk", đã đưa ra được những giải pháp, mô hình sử dụng năng lượng mặt trời trong sinh hoạt tại hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp các hộ dân biết cách sử dụng năng lượng một cách bền vững và hiệu quả.

Chi tiết về đề tài xem file đính kèm

Tuyen chon de tai nam 2013.doc


  • 23/01/2013 05:23
  • Ngọc Thọ
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét