Điện lực Phú Giáo tổ chức chương trình Gia đình tiết kiệm điện

Mới đây, Điện lực Phú Giáo (PC Bình Dương) đã phối hợp Phòng Kinh tế và 05 Khối Đoàn thể huyện Phú Giáo tổ chức chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2022.

Chương trình được tổ chức dưới trong hai ngày tại 3 địa điểm Hội trường UBND thị trấn Phước Vĩnh, UBND xã An Linh, UBND xã Tân Long nhằm tuyên truyền trực tiếp đến người dân trên địa bàn cách sử dụng các thiết bị điện trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả. 

Thông qua chương trình, người dân trên địa bàn huyện Phú Giáo đã được báo cáo viên của Điện lực hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, được phổ biến các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực; Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình và các phương pháp xử lý tình huống khi tai nạn điện xảy ra...

Cũng trong dịp này, Điện lực Phú Giáo đã thực hiện sửa chữa điện và thay thế thiết bị vật tư cho 30 hộ có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế trên địa bàn với chi phí thực hiện là 19 triệu đồng.