EVN hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2018

EVN vừa ban hành văn bản số 930/EVN-QHCĐ+KD gửi tới các đơn vị thành viên về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2018.

Theo đó, sự kiện Giờ trái đất 2018 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ bảy, ngày 24/3 trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì tổ chức chương trình và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2018 với vai trò là nhà tài trợ đồng hành chính.

Tập đoàn yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phối hợp với Công đoàn cùng cấp phát động và tuyên truyền, vận động toàn thể CBCNV tích cực tham gia, tự giác thực hiện tắt các đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở đơn vị và tại gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất 2018. Đồng thời, yêu cầu tất cả các công ty Điện lực/Điện lực đều hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2018…

Chi tiết văn bản số 930/EVN-QHCĐ+KD xem file đính kèm.

VB930.pdf


  • 01/03/2018 04:54
  • Ngọc Tuấn