EVN thực hiện Quyết định 24/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng CP

EVN vừa ban hành văn bản số 3058/EVN-KD gửi tới các đơn vị thành viên về việc thực hiện Quyết định 24/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng CP ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Theo đó, EVN yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc khi mua sắm trang bị các thiết bị văn phòng, thiết bị trang bị cho sản xuất, kinh doanh, không mua sắm các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các TCVN nêu trong Phụ lục I và Phụ lục II của Quyết định 24/2018/TTg; mua sắm các thiết bị có hiệu suất cao, được dán nhãn năng lượng.

Đổng thời, tuyên truyền tới toàn thể CBCNV và gia đình CBCNV khi mua sắm các thiết bị gia dụng, mua sắm các thiết bị có hiệu suất cao, được dán nhãn năng lượng...

Chi tiết văn bản số 3058/EVN-KD xem file đính kèm.

 

 

CV3058.pdf


  • 08/07/2018 05:03
  • Duy Hiếu