EVN tiếp tục ký hợp đồng mua bán điện với các chủ đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà đã đưa vào vận hành sau ngày 30/6/2019

Bộ Công Thương vừa có văn bản số 3641/BCT-ĐL ngày 21/5/2020 gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Theo đó, trong thời gian chờ thông tư hướng dẫn về điện mặt trời được ban hành và có hiệu lực, EVN xem xét sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu được quy định tại Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công Thương có điều chỉnh giá mua bán điện phù hợp với Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam để ký hợp đồng mua bán điện với chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà đã đưa vào vận hành sau ngày 30/6/2019.

Chi tiết văn bản số 3641/BCT-ĐL xem tại đây.Các Tin khác