EVNNPC: Sản lượng điện tiết kiệm đạt 812 triệu kWh

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Hồ Mạnh Tuấn cho biết, năm 2016 sản lượng điện tiết kiệm toàn Tổng công ty đạt trên 812 triệu kWh, tương đương 1,59% điện thương phẩm. 

Năm 2016, EVNNPC đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt động tiết kiệm điện - Ảnh: Ng.Tuấn.

Để đạt được kết quả này, ngoài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tư vấn sử dụng điện trực tiếp cho các khách hàng, EVNNPC còn hỗ trợ khách hàng đổi bóng đèn sợi đốt sang đèn tiết kiệm điện.

Trong năm 2016, Tổng công ty hỗ trợ khách hàng là hộ nghèo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Bình với tổng số lượng đổi trên 100.864 bóng.

EVNNPC cũng đã tổ chức đào tạo, triển khai mô hình ESCO (công ty dịch vụ năng lượng) cho 27 công ty Điện lực trực thuộc nhằm thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.

Chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện và chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học cũng được triên khai rộng khắp trên 27 tỉnh thành theo bộ quy chuẩn Tổng công ty đã xây dựng.

Năm 2017, ngoài việc duy trì và phát huy tốt những chương trình tiết kiệm điện đã được triển khai, EVNNPC còn triển khai xây dựng các chương trình, tài liệu tuyên truyền tiết kiệm điện phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Sản lượng điện tiết kiệm của EVNNPC năm 2016 là 812,07 triệu kWh, trong đó:

* Khối hành chính -sự nghiệp: 35,91 triệu kWh;

* Khối chiếu sáng công cộng:15,94 triệu kWh;

* Khối sinh hoạt & kinh doanh dịch vụ: 304,91 triệu kWh;

* Khối sản xuất công nghiệp: 455,31 triệu kWh.

 


  • 09/01/2017 11:08
  • Ngọc Tuấn