Hà Nội ban hành kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện năm 2021

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho từng khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn gồm: Khu vực sản xuất công nghiệp; khu vực thương nghiệp; quản lý và tiêu dùng; hoạt động khác.

UBND thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp như: Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện...; tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông; tiết kiệm điện tại các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất.

UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành triển khai công tác tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố. Trong đó, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện và các chương trình quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố năm 2021.

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tư vấn kiểm toán năng lượng, đánh giá suất tiêu hao năng lượng, tập huấn đào tạo cán bộ và hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý năng lượng; thúc đẩy phát triển mô hình cơ sở sử dụng năng lượng xanh và phong trào hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng; khuyến khích lắp đặt, tích hợp sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo…

Các Sở, ban, ngành và đơn vị trên địa bàn thành phố quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc chấp hành các quy định về tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở...


  • 18/03/2021 03:03
  • Phương Mai