Hà Nội đẩy nhanh tiến độ 2 dự án điện rác

UBND TP. Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện tại Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) và Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì).

Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Nguồn ảnh: Internet.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn được UBND TP. Hà Nội chấp thuận chủ trương từ năm 2017, tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Khi hoạt động, nhà máy dự kiến sẽ xử lý hơn 2/3 số rác của toàn thành phố Hà Nội.

Tiến độ triển khai, hoàn thành theo cam kết của nhà đầu tư: Giai đoạn 1 bao gồm bể rác số 2, lò đốt số 3 và số 4 sẽ hoàn thành trong Quý II năm 2021; giai đoạn 2, gồm bể rác số 1, lò đốt số 1 và 2 hoàn thành vào Quý III năm 2021; giai đoạn 3 gồm lò đốt số 5 hoàn thành vào Quý III năm 2021.

Chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục pháp lý về điều chỉnh công suất của nhà máy đối với thông số tuabin từ 75MW lên 90MW; điều chỉnh hợp đồng mua bán điện; thủ tục đấu nối, cấp phép hoạt động điện lực; nghiệm thu các hạng mục phần xây dựng và các hạng mục môi trường, PCCC, chấp thuận việc vận hành thử nghiệm công trình theo từng phần…

Đối với Nhà máy điện rác Seraphin tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn đã hoàn thành việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, các thỏa thuận hạ tầng cơ sở, đủ điều kiện để đề nghị Bộ Xây dựng cấp phép xây dựng, cơ bản đủ điều kiện khởi công trong năm 2021.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các nhà đầu tư tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo thi công hoàn thành dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn, dự án Nhà máy điện rác Seraphin đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, chủ động thực hiện các thủ tục theo cam kết, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về chất lượng công trình, môi trường. 

UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị đoàn thể, chính trị, UBND thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, huyện Sóc Sơn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tham mưu các giải pháp, hỗ trợ hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện triển khai dự án, hoàn thành đúng tiến độ; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan, phân rõ trách nhiệm, thời hạn nhằm giải quyết các khó khăn, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.


  • 30/06/2021 02:21
  • Thảo Nguyên