Hà Nội triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 3477/UBND-KT ngày 29/7/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg, ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Hà Nội khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động liên quan đến điện mặt trời trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành; theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện các dự án điện mặt trời trên địa bàn thành phố; thẩm định dự án điện mặt trời đầu tư trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng và các quy định liên quan khác.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, khuyến khích, hỗ trợ của thành phố nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà trên địa bàn thành phố; tham mưu UBND Thành phố ban hành quy định việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trụ sở cơ quan ban, ngành, UBND các cấp, công an các phường, các trạm y tế, trường học… để khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố.

UBND Thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Quy hoạch Kiến trúc và các đơn vị liên quan đề xuất, xác định diện tích, phạm vi các khu vực, tòa nhà phát triển các dự án điện mặt trời. Thẩm định theo thẩm quyền dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình có lắp đặt điện mặt trời trên mái các tòa nhà theo quy định…

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, mặt nước, thủ tục thu hồi, giao, cho thuê đất; giải quyết các thủ tục giao, cho thuê đất, mặt nước theo quy định. Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án điện mặt trời trên địa bàn thành phố.

Căn cứ vào quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND các quận, huyện, thị xã tạo điều kiện, bố trí quỹ đất, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện các dự án điện mặt trời theo quy định. Nghiên cứu thực hiện đầu tư lắp đặt hệ thống ứng dụng năng lượng mặt trời đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo sử dụng nguồn vốn ngân sách nhằm khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn thành phố.

Chi tiết văn bản số 3477/UBND-KTCác Tin khác