Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2021

Ngày Nước thế giới được tổ chức vào ngày 22/3 hàng năm. Chủ đề Ngày Nước thế giới 2021 là “Giá trị của nước”.

Ban tổ chức sự kiện Ngày Nước thế giới 2021 vừa kêu gọi và phát động mỗi người trên thế giới cùng tham gia 7 ngày chạy hoặc đi bộ hưởng ứng Ngày Nước thế giới từ ngày 16 - 22/3/2021.

Tất cả mọi người trên thế giới, tất cả thành phần xã hội, giới tính, tuổi tác, tôn giáo... cùng xây dựng một cộng đồng tiết kiệm nước toàn cầu, cùng nhau thực hiện thử thách đi bộ hoặc chạy để hoàn thành 40.075 km tương đương với chu vi của Trái đất trong vòng 7 ngày từ ngày 16 - 22/3. 

Đồng hành và tham gia hưởng ứng sự kiện Ngày Nước thế giới 2021 bằng cách truy cập trang web của Ngày Nước Thế giới, thực hiện, chụp ảnh kết quả thực hiện thử thách, gửi đến Ban tổ chức và đính kèm hagstag #worldwaterrun và #valuewater trên các mạng xã hội. 

Link đăng ký: https://www.minaguli.com/


  • 03/03/2021 04:06
  • Thảo Nguyên