Intel cam kết không phát thải ròng trong các hoạt động toàn cầu vào năm 2040

Tập đoàn Intel vừa cam kết đạt được mức phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 (Net Zero) trong các hoạt động toàn cầu vào năm 2040, nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm lượng khí thải carbon của các sản phẩm và nền tảng của Intel với các mục tiêu cụ thể.

Đồng thời, Intel sẽ hợp tác với các khách hàng và đối tác trong ngành để tạo ra các giải pháp làm giảm lượng khí thải nhà kính của toàn bộ hệ sinh thái công nghệ.

Để đạt được điều này, công ty đã tiết lộ khoản đầu tư 300 triệu USD vào lĩnh vực năng lượng tại tất cả các cơ sở. Khoản đầu tư này nhằm mục đích đạt được 100% việc sử dụng năng lượng tái tạo trong các hoạt động toàn cầu của Intel. Và khởi động một sáng kiến ​​R&D liên ngành để xác định các hóa chất xanh hơn với khả năng làm nóng lên toàn cầu thấp hơn.

“Tác động của biến đổi khí hậu là một mối đe dọa cấp bách trên toàn cầu. Bảo vệ hành tinh của chúng ta đòi hỏi hành động ngay lập tức và suy nghĩ mới mẻ về cách thế giới vận hành. Là một trong những công ty thiết kế và sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới, Intel có vị trí độc nhất để tạo ra sự khác biệt không chỉ trong hoạt động của chính chúng tôi mà còn theo cách giúp khách hàng, đối tác và toàn bộ chuỗi giá trị của chúng tôi dễ dàng thực hiện những hành động có ý nghĩa", Giám đốc điều hành Intel Pat Gelsinger cho biết.

Intel cam kết đạt mức phát thải khí nhà kính thuần bằng 0 trong các hoạt động của mình vào năm 2040. Ưu tiên của Intel là tích cực giảm lượng khí thải, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và khoa học khí hậu.

Intel cũng cam kết giải quyết các tác động khí hậu trong suốt chuỗi giá trị thượng nguồn và hạ nguồn của mình. Công ty cho biết chiến lược trong giai đoạn này sẽ tập trung vào việc hợp tác với các nhà cung cấp và khách hàng để có những hành động tích cực nhằm giảm lượng khí thải tổng thể.

Intel đang cộng tác với hàng trăm khách hàng và đối tác trong ngành để tạo ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu về sức mạnh xử lý tính toán theo cấp số nhân, đồng thời chạy hiệu quả hơn và sử dụng ít năng lượng hơn. Intel cũng đã đặt ra mục tiêu mới là giảm lượng khí thải liên quan đến thiết kế nền tảng tham chiếu cho các hệ số dạng khách hàng xuống 30% hoặc hơn vào năm 2030.

Link gốc


  • 18/04/2022 03:02
  • Nguồn: https://petrotimes.vn/