Khóa học thực hành trực tuyến về hiệu quả năng lượng

Khóa học diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 26/11/2022 trên nền tảng trực tuyến Atingi, được hỗ trợ thực hiện bởi Hợp phần Hiệu quả năng lượng thuộc Dự án 4E trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ.

Khóa học thực hành trực tuyến miễn phí về hiệu quả năng lượng (HQNL) cho các chuyên gia, các cán bộ liên quan đến lĩnh vực năng lượng, những nhà quản lý hay kỹ thuật viên năng lương, và các bạn sinh viên kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng.

Trong khóa học này, học viên sẽ học cách thực hành xác định các tiềm năng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng, cũng như hiểu rõ các kỹ thuật nhằm tăng cường khả năng tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy và cơ sở tiêu thụ năng lượng.

Khóa học được thực hiện trên nền tảng Atingi, áp dụng môi trường học tập mô phỏng dựa trên công nghệ thực tế ảo và video 360. Nhờ vậy, học viên được trải nghiệm mô hình đào tạo nhập vai vào những tình huống thực tế, từ đó có thể thực hành áp dụng kiến thức ngay sau những học phần lý thuyết. Hình thức học này được kỳ vọng sẽ giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách năng động, đơn giản và mang tính thực tiễn lâu dài hơn.

Học viên sẽ nhận được chứng chỉ chứng nhận hoàn thành khoá học thực hành HQNL do tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ cấp.