Năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển thêm 90MWp điện từ nguồn năng lượng tái tạo

Đây là một trong những nội dung chính của Kế hoạch số 50/KH-UBND về phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 vừa được Ủy ban Nhân dân (UBND) TP Hà Nội ban hành ngày 1/3.

Hà Nội đặt mục tiêu tăng thêm 15MWp điện mặt trời mái nhà trong năm 2021. Ảnh: HVA.

Theo đó, để đạt mục tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tăng thêm khoảng 15MWp (bình quân 0,5 MWp/quận, huyện, thị xã) và phát triển nguồn năng lượng tái tạo (từ điện rác) khoảng 75MW trong năm 2021, UBND Thành phố triển khai thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp.

Cụ thể, song song giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng hiểu rõ lợi ích, sự cần thiết về phát triển các dự án điện rác, điện mặt trời, thành phố sẽ tập trung lựa chọn công nghệ xử lý rác có thu hồi năng lượng hiện đại, hiệu suất cao để phát điện tại các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn…

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu ban hành, áp dụng cơ chế đặc thù nhằm khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng quy định việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trụ sở cơ quan, ban, ngành, UBND các cấp, trạm y tế, trường học... để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo.

Hoạt động hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế để đầu tư, phát triển các dự án điện mặt trời, điện rác cũng sẽ được Thành phố đẩy mạnh; qua đó tập trung đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp, hội thảo khoa học, nghiên cứu xây dựng phòng thử nghiệm hợp chuẩn…

Sở Công Thương thành phố được giao chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành; theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện các dự án điện năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố...

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, các tổ chức kinh doanh điện khác trên địa bàn Thành phố được giao triển khai các hoạt động hỗ trợ các đơn vị, chủ đầu tư các dự án nhằm phát triển năng lượng tái tạo theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; phối hợp Sở Công Thương xây dựng, duy trì cơ sở dữ liệu về điện mặt trời nhằm khuyến khích thúc đẩy phát triển điện mặt trời trên địa bàn Thành phố.

Trước đó, ngày 18/11/2020, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND về việc ban hành Kế hoạch Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu đến năm 2025, tỉ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 1%, trong đó tổng công suất nguồn điện năng mặt trời ước đạt khoảng 100MWp (triển khai lắp đặt đồng bộ điện mặt trời mái nhà tại các chung cư thấp tầng, tòa nhà cao tầng của Thành phố) và điện rác khoảng 150MW phù hợp với tiềm năng, đặc thù của Thành phố.


  • 02/03/2021 10:07
  • Hà Văn Anh