Ngành giao thông ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 11/5/2016, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa vừa ra quyết định số 1456/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2016 – 2020.

Với mục tiêu chủ động phát triển giao thông vận tải (GTVT) theo hướng đồng bộ, bền vững, thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, ngành giao thông đã đề ra những mục tiêu cụ thể, trong đó lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trong cập nhật, xây dựng mới 100% chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT.
 
Thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và phương tiện thiết bị, công nghệ có hiệu suất năng lượng cao trong GTVT với mục tiêu đến năm 2020 có 5-20% số xe buýt và xe taxi sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG), khí dầu mở hóa lỏng (LPG) và năng lượng mặt trời; nâng cao và mở rộng áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới; xây dựng năng lực quản lý, kiểm kê phát thải khí nhà kính từ các hoạt động GTVT.
 
Để thực hiện mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể đã đề ra, ngành giao thông xác định cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải theo hướng nâng cao tính chống chịu biến đổi khí hậu và giảm ô nhiễm môi trường. 
- Quản lý hoạt động vận tải theo hướng phát thải thấp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong giao thông vận tải.
-Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát khí thải phương tiện giao thông cơ giới.
-Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh trong giao thông vận tải.
-Tăng cường hợp tác quốc tế và đa dạng hóa nguồn lực để triển khai các hoạt động về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh trong GTVT.
 
Chi tiết Quyết định có trong file đính kèm

qd1456bgtvt_ZCCB(1).pdf


  • 31/05/2016 08:35
  • Lưu Hiền