Nghệ An: Vận động hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Mới đây, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức lễ phát động Cuộc vận động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình năm 2022 tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu.

Toàn cảnh lễ phát động. Nguồn ảnh: Báo Nghệ An

Cuộc phát động nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin, vận động các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức trong công tác tiết kiệm điện từ đó có những hành động cụ thể trong mua sắm, sử dụng, vận hành các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng mang lại hiệu quả cao nhất.

Công ty Điện lực Nghệ An đã xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm); đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt; tăng cường tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm, an toàn; đảm bảo an toàn hành lang lưới điện; hướng dẫn khách hàng các giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng trong quá trình sử dụng...

Đại diện chính quyền huyện Quỳnh Lưu, xã Quỳnh Hồng và các hộ dân cam kết hưởng ứng tích cực, thực hiện nghiêm túc chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và góp phần lan tỏa trong cộng đồng.