Panasonic đặt mục tiêu giảm hơn 300 triệu tấn phát thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050

Đầu tháng 4 vừa qua, Tập đoàn Panasonic đã công bố cam kết giảm phát thải CO2 vào năm 2050 ở mức hơn 300 triệu tấn (được tính theo hệ số phát thải năm 2020), tương đương khoảng 1% tổng lượng phát thải toàn cầu hiện tại là 33 tỷ tấn.

Việc chuyển đổi sang cam kết Panasonic GREEN IMPACT (Tác động xanh của Panasonic) nhấn mạnh sự thay đổi trong trọng tâm của Panasonic nhằm hướng đến mục tiêu trung hòa carbon.

Panasonic thay thế các mục tiêu tập trung vào năng lượng của tập đoàn bằng các mục tiêu giảm thiểu CO2 nhằm giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu, đồng thời thể hiện rõ giá trị những tiến bộ và phát triển của Panasonic.

Tập đoàn Panasonic sẽ đóng góp vào mục tiêu trung hòa carbon toàn cầu bằng cách tạo ra các tác động giảm thiểu phát thải CO2 từ phía Panasonic, qua đó góp phần giảm lượng phát thải CO2 của xã hội.

Cũng vào năm 2050, Panasonic đặt mục tiêu đạt được 4 "tác động xanh", gồm: 

Giảm lượng phát thải trong chuỗi giá trị: Đặt mục tiêu giảm 110 triệu tấn phát thải CO2 từ chuỗi giá trị của tập đoàn bằng cách tập trung vào ba lĩnh vực bao gồm chiếu sáng, điều hòa không khí và thông gió – vốn là ba lĩnh vực chiếm 80% năng lượng tiêu thụ trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Tránh phát thải từ các ngành hàng hiện tại: Đặt mục tiêu giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 bằng việc tiết kiệm năng lượng cho khách hàng trong các lĩnh vực kinh doanh hiện tại như ắc quy ô tô, phần mềm chuỗi cung ứng, chất lượng không khí và điều hòa không khí.

Tránh phát thải thông qua các công nghệ và ngành hàng mới: Đặt mục tiêu giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 thông qua quá trình chuyển đổi tiêu thụ năng lượng tái tạo của xã hội, đồng thời đổi mới công nghệ và giải pháp mới như các thiết bị năng lượng hydro...

Tác động của những mặt trái trong chuyển đổi năng lượng đối với xã hội: Thúc đẩy năng lượng tái tạo trong xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh và truyền thông.


  • 13/04/2022 10:06
  • Minh Anh