Phê duyệt Chương trình quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững

Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt theo Quyết định số 76/QĐ-TTg, ngày 11/1/2016.

Các doanh nghiệp sẽ phải xây dựng và thực hiện lộ trình áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ sạch  - Ảnh: Ng.Tuấn.

Mục tiêu của Chương trình là từng bước thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên và năng lượng; tăng cường sử dụng các nguyên vật liệu, năng lượng tái tạo, sản phẩm thân thiện môi trường;...

Cụ thể, giai đoạn 2016-2020 phấn đấu:

Tỷ lệ doanh nghiệp trong các ngành sử dụng nhiều năng lượng, có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, xây dựng và thực hiện lộ trình áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ sạch đạt 60-70%;

Tỷ lệ các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các giải pháp về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng đạt 50%;

Giảm đến khoảng 65% tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các siêu thị, trung tâm thương mại và đến khoảng 50% tại các chợ dân sinh...

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm.


  • 18/01/2016 10:29
  • Ngọc Tuấn