Phổ biến các ca khúc về tiết kiệm năng lượng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản số 41/EVN-QHCĐ ngày 4/1/2013 về việc phổ biến, tuyên truyền các ca khúc mới về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng tại các đơn vị.

Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015, Bộ Công Thương đã phối hợp với Hội Nhạc  sỹ Việt Nam tổ chức "Cuộc vận động sáng tác ca khúc tiết kiệm năng lượng 2012".

Sau hơn 2 tháng phát động, Bộ Công Thương và Hội Nhạc sỹ Việt Nam đã lựa chọn 8 ca khúc đáp ứng được các tiêu chí về lời đẹp, có ý nghĩa sâu sắc về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các đơn vị triển khai phổ biến các khúc này rộng rãi trong đơn vị, sử dụng trong các buổi sinh hoạt văn nghệ, cuộc thi, hội diễn các cấp.... nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng tại đơn vị, địa phương và trong toàn ngành.

tuyen_truyen_ca_khuc_moi.pdf


  • 11/01/2013 09:04
  • PV
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét