Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả được hưởng nhiều ưu đãi

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2015/NĐ-CP quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Cụ thể, Nghị định số 54/2015/NĐ-CP quy định ưu đãi về vay vốn, miễn, giảm thuế đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Nghị định này được áp dụng với cơ quan Nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến  sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, hoạt động tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn được hưởng các hình thức ưu đãi như: Được vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật về tín dụng Nhà nước; và được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế.

Hoạt động đầu tư sản xuất sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm được vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật về tín dụng Nhà nước và được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập có được từ hoạt động đầu tư sản xuất. Hoạt động nhập khẩu sản phẩm, thiết bị, công nghệ tiên tiến tiết kiệm nước được miễn, giảm thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế.

Nghị định cũng quy định, việc thu gom nước mưa để sử dụng cho sinh hoạt; khử muối từ nước lợ, nước mặn thành nước ngọt để sử dụng cho mục đích sinh hoạt, hay áp dụng công nghệ, kỹ thuật, biện pháp tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp được vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2015. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã đầu tư thực hiện hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, hoặc đã được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ các chương trình khác thì không được hưởng ưu đãi theo quy định của Nghị định  này.

Chi tiết Nghị định số 54/2015/NĐ-CP tại đây.

54.signed.pdf


  • 03/07/2015 09:42
  • Minh Hạnh
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét