Tài liệu về năng lượng và trợ giá nhiên liệu hóa thạch liệu

Thông qua các thông tin khoa học ngắn gọn và sinh động, cuốn tài liệu “Câu chuyện năng lượng – Chúng ta hiểu gì về năng lượng và trợ giá nhiên liệu hóa thạch” giúp nâng cao nhận thức của người dân, thúc đẩy cộng đồng cùng chung tay phát triển năng lượng bền vững.

 

Tài liệu "Câu chuyện Năng lượng– Chúng ta hiểu gì về năng lượng và trợ giá nhiên liệu hóa thạch liệu"

Đây là dự án do Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live & Learn), Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam (VSEA) và chương trình Sáng kiến trợ giá toàn cầu (IISD-GSI) phối hợp thực hiện.

Với “Câu chuyện Năng lượng– Chúng ta hiểu gì về năng lượng và trợ giá nhiên liệu hóa thạch liệu”, bạn đọc được tìm hiểu về vấn đề an ninh năng lượng, tiềm năng và rào năng năng lượng tái tạo, các giải pháp năng lượng, trợ giá nhiên liệu hóa thạch có lợi hay không....  Từ đó, bạn đọc sẽ ý thức và đưa ra sự lựa chọn năng lượng tích cực cho bản thân và đất nước.

Tài liệu được biên soạn dựa trên các báo cáo nghiên cứu của VSEA và Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, cũng như nhiều tài liệu tham khảo về năng lượng và trợ giá nhiên liệu hóa thạch trên thế giới.

Chi tiết tài liệu tại file đính kèm.

Cau chuyen nang luong.pdf


  • 14/06/2015 10:45
  • Nhã Uyên
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét