Tháng hành động vì môi trường 2017

Hội nghị đánh giá các kết quả nổi bật, cũng như những hạn chế trong việc triển khai “Tháng hành động vì môi trường” năm 2016 do Tổng cục môi trường tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Năm 2017, tháng hành động vì môi trường sẽ tăng cường nhiều hoạt động thiết thực hơn - Ảnh: Thành Trung.

Theo ông Nguyễn Văn Tài – Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, năm 2016, “Tháng hành động vì môi trường” đã được tổ chức thành công, tạo dấu ấn lớn và thu được nhiều kết quả tích cực về công tác bảo vệ môi trường trên cả nước.

Ghi nhận nhiều kết quả thu được trong và sau lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” cho thấy, đã có sự thay đổi tích cực trong việc tổ chức các hoạt động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường tại các địa phương, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; nhiều điểm nóng về môi trường được xác định và xử lý bước đầu; lực lượng quần chúng nhân dân tham gia vào công tác bảo vệ môi trường tăng đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Tài cho biết, "Tháng hành động vì môi trường năm 2017" đã đưa ra các định hướng cụ thể cho các hoạt động hưởng ứng, trong đó đề xuất cần tăng cường các hoạt động cụ thể, thiết thực vì cộng đồng và hướng tới cộng đồng, tăng cường các nguồn lực đầu tư từ các nguồn xã hội hóa của các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước.

Cũng tại hội nghị, cùng với hoạt động tổng kết, đánh giá "Tháng hành động vì môi trường", Tổng cục môi trường cũng tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động về bảo vệ môi trường với Công ty Panasonic Việt Nam - một doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác này trong năm 2016.

 


  • 19/01/2017 04:50
  • Ngọc Tuấn