Thành phố Hội An: Điện mặt trời mái nhà đang dần phát huy hiệu quả

Thời gian gần đây, người dân thành phố Hội An đã bắt đầu quan tâm và phát triển mạnh điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN). Tính đến cuối tháng 4/2020, tổng số khách hàng lắp đặt ĐMTMN tại thành phố Hội An đã lên đến 107 khách hàng, tổng công suất lắp đặt 762 kWp.

Lắp đặt hệ thống ĐMTMN trên địa bàn

ĐMTMN đã và đang từng bước được triển khai rộng rãi; các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình đều có thể tự trang bị hệ thống cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời. Đây là nguồn năng lượng sạch, tái tạo, thân thiện môi trường.

Với hệ thống ĐMTMN, khách hàng vừa khai thác được nguồn điện từ năng lượng mặt trời, vừa sử dụng điện từ nguồn điện lưới quốc gia. Khi sử dụng không hết nguồn điện từ năng lượng mặt trời, khách hàng còn có thể tận dụng nguồn dư này bán lại cho ngành Điện theo giá quy định.

Thời gian gần đây, người dân thành phố Hội An đã bắt đầu quan tâm và phát triển mạnh ĐMTMN. Tính đến cuối tháng 4/2020, tổng số khách hàng lắp đặt ĐMTMN tại thành phố Hội An đã lên đến 107 khách hàng (tăng thêm 67 khách hàng kể từ tháng 07/2019). Trong đó, có 87 khách hàng sinh hoạt và 20 khách hàng ngoài sinh hoạt chiếm hơn 30% tổng số khách hàng lắp đặt ĐMTMN toàn PC Quảng Nam. Tổng công suất lắp đặt là 762 kWp, tổng sản lượng điện phát lên lưới 212.692 kWh (riêng trong 4 tháng đầu năm 2020 là 113.501 kWh), PC Quảng Nam đã thanh toán cho các khách hàng lắp đặt trước ngày 30/6/2019 tổng số tiền 170 triệu đồng.

Ông Trịnh Minh An, Giám đốc Công ty TNHH My Ngọc cho biết: Qua thời gian lắp đặt và sử dụng ĐMTMN, hiện nay, bước đầu đã có những phản hồi tích cực về những lợi ích và hiệu quả thiết thực mang lại. Với công suất lắp đặt 49,5 kWp, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2020, Công ty TNHH My Ngọc đã phát điện ngược lên lưới điện quốc gia bán điện cho Điện lực Hội An sản lượng gần 3.000 kWh, thu về hơn 7.000.000 đồng.

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích phát triển ĐMTMN tại Việt Nam, PC Quảng Nam cũng đang đẩy mạnh vận động, khuyến khích khách hàng đầu tư hệ thống ĐMTMN. Đồng thời chỉ đạo các Điện lực kịp thời thỏa thuận và tạo thuận lợi trong các thủ tục lắp đặt, đấu nối đồng hồ đo đếm hai chiều bán và mua điện với khách hàng. Trong tháng 4 vừa qua, Điện lực Hội An đã trao tặng 4 phần quà của PC Quảng Nam cho các khách hàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN có công suất trên 5kWp thay lời cảm ơn và tri ân sâu sắc.

Trong thời gian tới, với những lợi ích thiết thực, sẽ có nhiều cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình mạnh dạn đầu tư hệ thống ĐMTMN, góp phần tạo nên những hình ảnh thân thiện môi trường đối với du khách, phù hợp với chủ trương phát triển thành phố sinh thái - văn hóa trên địa bàn thành phố Hội An.

 


  • 12/06/2020 04:10
  • Ngô Thị Hồng Phụng