Tiết kiệm điện trên Đảo Phú Quý

Hiện nay, nhu cầu dùng điện để phát triển kinh tế - xã hội tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận ngày càng tăng cao, trong khi huyện đảo đang sử dụng nguồn cấp điện tại chỗ. Vì vậy, ngoài các giải pháp khuyến khích đầu tư chuyển đổi thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện thì công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả sẽ góp phần quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng trên huyện đảo và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Bình Thuận đã chỉ đạo Điện lực Phú Quý đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đến tất cả khách hàng sử dụng điện trên toàn địa bàn huyện Phú Quý. Trong đó, tập trung thực hiện các chương trình truyền thông trên các kênh thông tin, khai thác tối đa các chức năng phương tiện thông tin truyền thông tại địa phương.

Nhân viên Điện lực Phú Quý hướng dẫn khách hàng sử dụng Cẩm nang An toàn điện

Điện lực cũng triển khai mạnh mẽ các chương trình như "Gia đình tiết kiệm điện", "Tiết kiệm điện trong trường học". Đặc biệt chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương để thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025, Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; chủ động phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong việc hỗ trợ tuyên truyền các nội dung liên quan về tiết kiệm điện và an toàn điện theo các hình thức phù hợp, có sự lan tỏa cao.

Bên cạnh đó, Điện lực Phú Quý cũng tăng cường đẩy mạnh công tác theo dõi, giám sát chặt chẽ các số liệu tiết kiệm điện của các nhóm khách hàng sử dụng điện và làm việc với khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ lớn, khuyến khích khách hàng sắp xếp dây chuyền sản xuất hợp lý nhằm giảm công suất giờ cao điểm, đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, liên tục và an toàn; rà soát các trường hợp khách hàng đang sử dụng đèn compact chưa tiết kiệm điện, đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang để vận động khách hàng chuyển sang sử dụng đèn Led; yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên triệt để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại văn phòng làm việc, nhà máy phát điện và tại gia đình, nêu gương tốt cho cộng đồng, xã hội.

 


  • 02/11/2022 09:56
  • Quỳnh Như - Thành Hưng