Trang thông tin - tư vấn tiết kiệm điện

Năng lượng là nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng, nhưng năng lượng không phải là vô tận. Vì vậy, việc tiết kiệm năng lượng nói chung, tiết kiệm điện nói riêng cần thực hiện ngay ở mỗi gia đình, mỗi đơn vị, cần trở thành ý thức tự giác của mỗi công dân. Mỗi hành động tiết kiệm điện dù là nhỏ nhất sẽ góp phần giảm mức tiêu thụ điện, tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu khí thải ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí cho gia đình và cả quốc gia.

www.tietkiemnangluong.vn là trang thông tin điện tử về tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết kiệm điện nói riêng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Qua đây, những chính sách, chủ trương về tiết kiệm điện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của EVN, sẽ được thông tin một cách đầy đủ và kịp thời.

Bên cạnh đó các thông tin chỉ dẫn tiết kiệm điện từ gia đình cho đến cơ quan, công sở, từ sử dụng điện tại nơi công cộng đến phục vụ vào sản xuất kinh doanh. Những thông tin thường xuyên về công nghệ, thiết bị tiết kiệm điện hiện diện trên thị trường là nguồn tham khảo hữu ích cho mọi gia đình trong việc sử dụng điện một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

Mục tiêu của trang thông tin www.tietkiemnangluong.vn là nhằm góp phần tạo bước chuyển từ nhận thức sang hành động của cả cộng đồng xã hội trong việc thực hiện tiết kiệm điện. Qua đó, hình thành một thói quen trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.


  • 17/08/2011 01:28