Vietnam Energy Innovation Exchange II kết nối doanh nghiệp với các startups trong lĩnh vực năng lượng sạch

Chương trình Vietnam Energy Innovation Exchange II đã chính thức khởi động từ tháng 6/2022, diễn ra đến tháng 11/2022 để tiếp tục sứ mệnh kết nối các doanh nghiệp tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh với các startups trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Chương trình Vietnam Energy Innovation Exchange II diễn ra từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022. Nguồn ảnh: Internet

Chương trình Vietnam Energy Innovation Exchange nằm trong hợp phần “Thúc đẩy sáng tạo” thuộc Dự án An ninh năng lượng đô thị Việt Nam, được tài trợ bởi Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID. 

Theo đó, Vietnam Energy Innovation Exchange I đã diễn ra từ tháng 11/2021 đến tháng 04/2022 và ghi nhận những kết quả ấn tượng.

Chương trình Vietnam Energy Innovation Exchange II ra đời để tiếp tục sứ mệnh kết nối các doanh nghiệp tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh với các Startups trong lĩnh vực năng lượng sạch thông qua tìm hiểu, phân tích nhu cầu của doanh nghiệp, tiếp cận nguồn giải pháp sáng tạo và tổ chức các hội thảo kết nối hữu ích. Hướng đến mục tiêu thí điểm và thương mại hóa giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về năng lượng trong vận hành.

Chương trình tìm kiếm các công ty, nhà máy, đơn vị đầu tư và quản lý tòa nhà, khu công nghiệp, khách sạn, resorts... có số lượng nhân viên trên 50 người, có nhu cầu quản lý, tiết kiệm năng lượng, đang tìm kiếm các giải pháp năng lượng sạch để tối ưu hóa vận hành/dây chuyền sản xuất. Đồng thời, có địa điểm thí điểm sẵn có tại TP. Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng để áp dụng giải pháp.

Bên cạnh đó, tạo cơ hội cho các đơn vị khởi nghiệp về năng lượng có thể thí điểm và thương mại hóa các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ thông minh. 

Chương trình Vietnam Energy Innovation Exchange II gồm 6 giai đoạn: Chuẩn bị và tìm hiểu thị trường; Tổng hợp các nhu cầu doanh nghiệp; Tiếp cận các giải pháp sáng tạo; Đào tạo và cố vấn startups; Tổ chức các hội thảo kết nối; Hỗ trợ thảo luận thí điểm.