Vùng đất ngập nước có lợi ích quan trọng

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Trần Hồng Hà tại Lễ mitting hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2017 được tổ chức ngày 5/2 tại tỉnh Thái Bình.

Hoạt động này do Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức.

Phát biểu tại lễ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, các vùng đất ngập nước không chỉ cung cấp nước sinh hoạt, lương thực, thực phẩm, dược phẩm cho con người, mà còn là những vùng sản xuất quan trọng về thủy sản, nông nghiệp, là những điểm thu hút du lịch, là nơi chứa đựng nhiều giá trị đa dạng sinh học, và là điểm di trú của các loài chim nước, các loài thủy sinh quý, hiếm.

Đặc biệt, đất ngập nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai như bão, lũ, hạn hán, sạt lở đất ven biển; giúp duy trì chất lượng nước ở các sông hồ; lưu giữ nước; nạp nước ngầm; lưu trữ carbon; điều hòa khí hậu và kiểm soát dịch hại.

Đất ngập nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai như bão, lũ, hạn hán... - Ảnh: Nguồn Bộ TN&MT.

Theo Bộ trưởng TN&MT, hiện Bộ đang phối hợp với UNDP triển khai dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” với mục tiêu tăng cường nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của đất ngập nước và hỗ trợ hai tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế thành lập hai khu bảo tồn đất ngập nước tại Thái Thụy (Thái Bình) và Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế).

Điểm mới đặc biệt của dự án này là hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý hiệu quả đất ngập nước thông qua việc giảm thiểu các mối đe dọa làm suy giảm đất ngập nước từ các hoạt động của con người trong hệ sinh cảnh liền kề với đất ngập nước, góp phần thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam trong việc triển khai Công ước Ramsar.

Nhấn mạnh chủ đề “Đất ngập nước giúp giảm nhẹ thiên tai”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà kêu gọi các cấp, các ngành và mỗi người dân đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, giá trị và phương thức quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Thúc đẩy xây dựng và triển khai các mô hình về bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước, chú trọng sự tham của nhân dân, gắn kết công tác bảo tồn với lợi ích thiết thực của người dân địa phương, ngoài ra cần tăng cường lồng ghép bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước vào các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu các tác động xấu từ các hoạt động phát triển tới các hệ sinh thái đất ngập nước nhằm bảo đảm phát triển bền vững và ổn định sinh kế của người dân sinh sống tại các vùng đất ngập nước.

Sau lễ mitting, các đại biểu cùng hơn 500 cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng và thanh niên, học sinh và người dân huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đã trồng hơn 5.000 cây bần chua và cây trang tại vùng ven biển thuộc xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Ngày 02 tháng 02 hàng năm được chọn là Ngày Đất ngập nước thế giới, đánh dấu sự ra đời của Công ước về bảo tồn các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (gọi tắt là Công ước Ramsar). Nhiều quốc gia, đặc biệt là 169 quốc gia thành viên của Công ước (trong đó có Việt Nam) hưởng ứng ngày này thông qua các sự kiện, hoạt động thiết thực, hiện Việt Nam có trên 10 triệu ha là đất ngập nước chiếm tới 30% diện tích đất liền.