PC Đắk Nông: Đa dạng các hình thức tuyên truyền tiết kiệm điện

  • 27/10/2022

Trong những năm qua, Công ty Ðiện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã áp dụng nhiều giải pháp như hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, không ngừng nâng cấp thay thế thiết bị, đường dây xuống cấp. Đây được xem là giải pháp trọng tâm của PC Đắk Nông thường...

Chi tiết...


PC Đắk Nông: Chủ động tuyên truyền tiết kiệm điện mùa nắng nóng

  • 01/06/2022

Nhằm giúp khách hàng tránh tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng, Công ty điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện tiết kiệm.

Chi tiết...