TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  • 22/07/2022

TP. Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, để đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Chi tiết...


TP. Hồ Chí Minh kêu gọi người dân tiết kiệm điện trong mùa dịch

  • 31/08/2021

Trong những ngày qua, một số hộ gia đình trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh khi nhận được thông báo tiền điện kỳ tháng 8/2021 đã bất ngờ khi thấy tiền điện tăng cao hơn so với tháng trước, mặc dù đã được trừ số tiền Nhà nước hỗ trợ theo Nghị quyết số 83 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, sau khi tìm...

Chi tiết...


TP. Hồ Chí Minh công bố chiến dịch Giờ trái đất 2019

  • 13/03/2019

Ngày 12/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp công bố chiến dịch Giờ trái đất 2019.

Chi tiết...