Thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm điện: Cần những nội dung truyền thông đặc sắc

  • 29/04/2020

Để đẩy mạnh phong trào tiết kiệm điện, ông Trần Viết Nguyên - Phó trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng cần có những sản phẩm truyền thông đặc sắc, nhằm kêu gọi cộng đồng “chung tay tiết kiệm điện để luôn có đủ điện”.

Chi tiết...


Website theo dõi trực tuyến mức tiêu thụ điện: Công cụ hữu ích của các cơ quan quản lý

  • 29/04/2020

Đó là khẳng định của ông Trần Viết Nguyên – Phó Trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam về hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện đối với khách hàng sử dụng điện theo địa chỉ http://sudungdien.evn.com.vn vừa được EVN xây dựng và đưa vào vận hành.

Chi tiết...


Gỡ khó cho mô hình tiết kiệm điện theo hình thức ESCO

  • 09/03/2017

Ông Trần Viết Nguyên – Phó Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trao đổi về vấn đề tiết kiệm năng lượng thông qua các công ty cung cấp dịch vụ, giải pháp tiết kiệm năng lượng (ESCO).

Chi tiết...