Dự án Nhà máy Điện mặt trời Mỹ Hiệp được tiếp tục đầu tư

  • 10/06/2020

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản số 3292/UBND-TH, đồng ý cho Công ty CP Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt tiếp tục triển khai dự án Nhà máy Điện mặt trời Mỹ Hiệp tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định).

Chi tiết...


UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030

  • 10/01/2020

UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 6/1/2020 ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 – 2030.

Chi tiết...


Chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk về đầu tư xây dựng dự án điện mặt trời trên mái nhà

  • 24/06/2019

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản số 4760/UBND-CN về việc đầu tư xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết...