Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020

  • 10/11/2021

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 9/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020.

Chi tiết...


Ban hành kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

  • 02/11/2021

UBND TP. Hồ Chí Minh mới đây đã có Quyết định số 3579/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu đề ra mỗi năm tiết kiệm được tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ toàn thành phố. 

Chi tiết...


Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng

  • 21/12/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chi tiết...


Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

  • 11/12/2019

Ngày 4/12/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Chi tiết...


Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018

  • 30/10/2019

Ngày 28/10/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 1469/QĐ-TTg ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018. 

Chi tiết...