Cẩm nang tiết kiệm điện trong văn phòng, nhà xưởng

  • 25/11/2021

Cẩm nang do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng biên soạn (được cập nhật năm 2021) cung cấp giải pháp hữu ích giúp giảm chi phí điện năng, khí đốt, nhiên liệu tại các cơ sở công nghiệp và văn phòng, nhà xưởng.

Chi tiết...


Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình

  • 25/11/2021

Cẩm nang do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng biên soạn (cập nhật năm 2021) cung cấp những thông tin dễ hiểu, giải pháp hữu ích giúp giảm chi phí điện, gas, nhiên liệu cho người tiêu dùng.

Chi tiết...


PC Sóc Trăng: In 15.000 cuốn Cẩm nang tiết kiệm điện trong nuôi tôm phát cho khách hàng

  • 04/04/2018

15.000 cuốn Cẩm nang sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong nuôi tôm đã được Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc Trăng) phát cho các hộ gia đình nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Chi tiết...


EVNSPC: Sẽ có cẩm nang tiết kiệm điện trong nuôi tôm

  • 14/02/2017

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, đang đề xuất các đơn vị trực thuộc xây dựng nội dung thực hiện cuốn cẩm nang tuyên truyền tiết kiệm điện trong nuôi tôm.

Chi tiết...