Hội thảo 'Triển khai mô hình kinh doanh xanh hướng tới phát triển bền vững lĩnh vực phân phối dịch vụ'

  • 23/11/2019

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Hội thảo "Triển khai mô hình kinh doanh xanh hướng tới phát triển bền vững lĩnh vực phân phối dịch vụ", nhằm thực hiện kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 27/6/2019 của UBND TP Hà Nội về chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Hà...

Chi tiết...


Phát động giải báo chí với phát triển bền vững

  • 30/06/2018

Lễ phát động được Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) phối hợp với Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) tổ chức ngày 28/6 tại Hà Nội.

Chi tiết...


Phát triển xanh là đòi hỏi sống còn đối với doanh nghiệp

  • 22/08/2016

Chưa bao giờ, phát triển xanh lại trở thành đòi hỏi bức thiết với các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam như bây giờ. Xây dựng công trình tiết kiệm điện, nước và hạn chế gây ô nhiễm môi trường không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà xét ở khía cạnh kinh doanh, đây là câu chuyện...

Chi tiết...