Pháp kêu gọi các doanh nghiệp phát triển năng lượng tái tạo

  • 01/09/2021

Thủ tướng Pháp Jean Castex cuối tuần qua đã kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đấu thầu vào ngành năng lượng tái tạo, chủ yếu là năng lượng mặt trời.

Chi tiết...


Phát triển năng lượng tái tạo: Tiềm năng lớn, thách thức cũng không nhỏ

  • 07/06/2018

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng nguồn năng lượng này đang là một thách thức lớn đối với các nhà hoạch định chính sách phát triển năng lượng Việt Nam.

Chi tiết...