Xây dựng "Sổ tay đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng"

  • 14/04/2017

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang xây dựng Sổ tay đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Theo đó các tổ chức tín dụng cần đánh giá các rủi ro và tác động tiềm ẩn của dự án đối với môi trường (không khí, nước, đất, chất thải nguy hại, tiêu thụ nguyên vật liệu,...

Chi tiết...


Đức hỗ trợ Việt Nam xây dựng sổ tay hướng dẫn kiểm toán năng lượng

  • 17/03/2017

Ngày 17/3 tại Hà Nội, Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức hội thảo tham vấn "Dự thảo sổ tay hướng dẫn kiểm toán năng lượng”, nhằm xây dựng cuốn sổ tay hướng dẫn kiểm toán viên và kỹ sư đánh giá, thực hiện kiểm toán năng lượng một cách hiệu...

Chi tiết...


Ra mắt Sổ tay hướng dẫn đầu tư điện gió

  • 04/10/2016

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Tổng cục Năng lượng – Bộ Công Thương phối hợp với Sáng kiến Khuyến khích Đầu tư tư nhân vào Năng lượng sạch tại châu Á (PFAN-Asia) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã cho ra mắt Sổ tay hướng dẫn đầu tư điện gió.

Chi tiết...