Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Vì sao nhiều doanh nghiệp còn thờ ơ?

  • 02/08/2022

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên sau 12 năm triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhiều doanh nghiệp vẫn thờ ơ. Dưới đây là trao đổi với ông Đặng Hải Dũng- Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương về vấn đề này.

Chi tiết...


Kết quả tích cực trong tiết kiệm năng lượng ở Hà Nội

  • 15/09/2020

Trong giai đoạn 2016-2020, thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thành phố Hà Nội đã tiết kiệm 1.124 kTOE.

Chi tiết...