Nghệ An: Vận động hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  • 24/05/2022

Mới đây, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức lễ phát động Cuộc vận động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình năm 2022 tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu.

Chi tiết...


Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP. Đà Nẵng năm 2022

  • 24/03/2022

Là giải thưởng do Sở Công Thương Đà Nẵng phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp phát động vào ngày 23/3.

Chi tiết...