Hiệu quả thiết thực từ việc tuyên truyền tiết kiệm điện ở tỉnh Thái Bình

  • 18/10/2022

Những tháng qua, ngoài việc triển khai nâng cấp, đầu tư hạ tầng hệ thống lưới điện, PC Thái Bình còn đẩy mạnh tuyên truyền đến khách hàng là người dân, doanh nghiệp thực hiện tối đa việc tiết kiệm điện (TKĐ).

Chi tiết...


Công ty Điện lực Đồng Tháp: Triển khai hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện

  • 29/09/2020

Thời gian qua, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã tăng cường công tác phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện. Qua đó, giúp nhiều hội viên nâng cao ý thức về cách sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách, đúng nhu cầu, góp phần tiết...

Chi tiết...