Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.

'Mỗi cán bộ công nhân viên ngành Điện là một hạt nhân tuyên truyền tiết kiệm điện'

Chia sẻ với evn.com.vn về cuộc thi Truyền thông về tiết kiệm điện trong Nhóm Đồng nghiệp EVN năm 2022, nhà báo Đỗ Đình Dũng – Trưởng ban Giám khảo cuộc thi nhấn mạnh, mỗi cán bộ công nhân viên ngành Điện là một hạt nhân tuyên truyền trong gia đình, đại gia đình và cộng đồng dân cư nơi họ sinh sống. Và với khoảng 100.000 cán bộ công nhân viên EVN thì sự lan toả này càng có ý nghĩa.