11 loại dự án đầu tư bảo vệ môi trường được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Thông tư 212/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 14/02/2016, các doanh nghiệp đầu tư mới 11 loại dự án bảo vệ môi trường được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

 Cụ thể, các loại dự án được hưởng ưu đãi gồm:

- Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500m3 nước thải/ngày đêm trở lên đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên.

- Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường tập trung.

- Xử lý, cải tạo các khu vực môi trường bị ô nhiễm tại các khu vực công cộng.

- Ứng cứu, xử lý sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất và sự cố môi trường khác.

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường các khu, cụm công nghiệp làng nghề.

- Dịch vụ hỏa táng, điện táng.

- Giám định thiệt hại về môi trường; giám định sức khỏe môi trường; giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, công nghệ.

- Sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

- Sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường được Bộ Tài nguyên Môi trường gắn Nhãn xanh Việt Nam; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.

- Sản xuất xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học được chứng nhận hợp quy; than sinh học; năng lượng từ sử dụng sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt và các dạng năng lượng tái tạo khác.

- Sản xuất máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường; ứng phó, xử lý sự cố môi trường.

Chi tiết thông tư có trong file đính kèm.


  • 18/02/2016 02:12
  • Sơn Hà
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét