Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất về Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BCT ngày 24/03/2020, về quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa.

Theo đó, Thông tư số 38/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa (có hiệu lực từ ngày 10/02/2017) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành (có hiệu lực từ ngày 05/02/2020), được hợp nhất tại văn bản số 26/VBHN-BCT ngày 24/03/2020.

Thông tư số 42/2019/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa trong giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025 đối với các sản phẩm: Nhựa bao gói - bao gồm túi nhựa, chai nhựa và nhựa bao bì; nhựa vật liệu xây dựng - bao gồm các loại sản phẩm nhựa sử dụng trong xây dựng được sản xuất thông qua quá trình đùn tạo hình, không bao gồm các sản phẩm kết hợp các loại vật liệu khác (như cửa lõi thép hay tấm nhựa tráng nhôm...); nhựa gia dụng/nhựa kỹ thuật - bao gồm các sản phẩm nhựa gia dụng và nhựa kỹ thuật sản xuất thông qua quá trình phun tạo hình.

Được áp dụng đối với các cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thông tư cũng nêu một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành nhựa như: Việc lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành nhựa phải tận dụng tối đa các giải pháp quản lý và công nghệ. Khuyến khích các cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa áp dụng các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tiên tiến và áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành nhựa quy định.

Việc hợp nhất văn bản của Bộ Công Thương góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BCT xem file đính kèm.

vanbanhopnhatso26.pdf