Điện gió và điện mặt trời đạt 10% năng lượng toàn cầu trong năm 2021

Ngày 30/3, Tổ chức Ember công bố Báo cáo Đánh giá điện năng toàn cầu cho thấy, điện gió và điện mặt trời đã đạt kỷ lục 10% năng lượng toàn cầu trong năm 2021. Trong đó, Việt Nam là 1 trong 7 quốc gia lần đầu tiên đạt được cột mốc trên.

Điện gió và điện mặt trời đạt 10% năng lượng toàn cầu trong năm 2021. Nguồn ảnh: Internet

Báo cáo thường niên lần thứ ba của Ember có tên Báo cáo Đánh giá điện năng toàn cầu đã phân tích dữ liệu điện năng của 209 quốc gia từ năm 2000 tới 2020, với các dữ liệu mới nhất của năm 2021 trên 95 quốc gia đại diện cho 93% nhu cầu điện năng toàn cầu.

Theo đó có 50 quốc gia sản xuất được hơn 10% sản lượng điện năng từ điện gió và điện mặt trời trong năm 2021. 7 quốc gia mới lần đầu tiên đạt được cột mốc này trong năm 2021 gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Việt Nam, Argentina, Hungary và El Salvador.

Việt Nam đã cho thấy quá trình chuyển dịch nhanh chóng từ nhiên liệu hóa thạch sang điện gió và điện mặt trời trong năm 2021 và chạm tới cột mốc 10%. Trong báo cáo nêu rõ, Việt Nam đã trải qua giai đoạn phát triển đáng kinh ngạc trong lĩnh vực điện mặt trời khi sản lượng tăng 337% (+17 TWh) trong duy nhất một năm và trở thành 1 trong 10 quốc gia có sản lượng điện mặt trời lớn nhất thế giới trong năm 2021.

Ember là một tổ chức tư vấn về khí hậu và năng lượng phi lợi nhuận độc lập, triển khai các nghiên cứu tiên tiến và có tác động cao, đề xuất các chính sách chính trị khả thi nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi toàn cầu từ điện than sang năng lượng sạch.