Điện lực Châu Đốc phấn đấu tiết kiệm hơn 2% sản lượng điện thương phẩm

Ông Vương Thoại Đình, Giám đốc Điện lực Châu Đốc (Công ty Điện lực An Giang) cho biết, năm 2017 – Điện lực Châu Đốc sẽ thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm bằng hoặc vượt 2% sản lượng điện thương phẩm, đồng thời hoàn thành các chương trình tiết kiệm điện do Công ty Điện lực An Giang giao trong năm.

Công nhân Điện lực Châu Đốc hướng dẫn khách hàng thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo Giám đốc Điện lực Châu Đốc, ngoài thực hiện chỉ tiêu sản lượng điện tiết kiệm, Điện lực Châu Đốc cũng sẽ nâng cao hiệu quả truyền thông về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong toàn khu vực quản lý, kinh doanh điện của Điện lực.

Ngoài ra, Điện lực Châu Đốc cũng sẽ thực hiện các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện gắn với sử dụng điện an toàn và nâng cao công tác dịch vụ khách hàng. Trong tháng 3/2017, đơn vị sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2017 tại Việt Nam.

Trước đó, Điện lực Châu Đốc cũng đã triển khai nhiều chương trình tiết kiệm điện và phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng, chính quyền và các đoàn thể thực hiện các biện pháp tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn điện…

Năm 2016, sản lượng điện tiết kiệm của Điện lực Châu Đốc thực hiện được trên 5,494 triệu kWh, đạt 2,69% kế hoạch Công ty Điện lực An Giang giao.