Hà Nội: 10 làng nghề bị ô nhiễm của huyện Thạch Thất được đầu tư cấp nước sạch

UBND TP. Hà Nội vừa cho phép Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam được thực hiện Dự án đầu tư cấp nước sạch cho 10 làng nghề, thị trấn bị ô nhiễm nguồn nước tại huyện Thạch Thất.

Các làng của huyện Thach Thất (Hà Nội) sẽ được cấp nước sạch - Ảnh: Nguồn Internet.

Dự án này dự kiến sẽ sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước sạch sông Đà trên Đại lộ Thăng Long cấp cho khu vực dự án trên trục đường Tỉnh lộ 419.

UBND Thành phố giao các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư lập, đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án theo quy định của pháp luật; lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng nước sạch sản xuất ra và xây dựng phương án giá bán nước sạch phù hợp với từng đối tượng sử dụng theo quy định hiện hành; thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và các nội dung liên quan; thẩm định giá thành, giá bán nước sạch của doanh nghiệp cho các đối tượng sử dụng trên địa bàn, trình UBND Thành phố phê duyệt...

Các sở, ngành liên quan cũng sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư theo quy định; thẩm định các khoản ưu đãi, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định theo đúng chính sách và các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND TP. Hà Nội về cấp nước sạch nông thôn.


  • 10/02/2017 03:38
  • Ngọc Tuấn