Hà Nội tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2025.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kĩ năng cho học sinh về ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường học để mỗi học sinh vừa là người có ý thức bảo vệ môi trường, vừa là một tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân và xã hội chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phong trào học sinh thủ đô thực hiện văn minh đô thị- chung tay làm sạch môi trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và triển khai tới tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các yêu cầu thiết yếu về vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường sư phạm sáng- xanh- sạch- đẹp.

Đẩy mạnh phong trào học sinh thủ đô thực hiện văn minh đô thị- chung tay làm sạch môi trường

Sở cũng đề ra các nội dung triển khai gồm: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục học sinh có ý thức quan tâm đến vấn đề môi trường, giữ gìn bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục cung cấp cho cán bộ, giáo viên, học sinh các kiến thức cơ bản về môi trường, mối quan hệ giữa con người và môi trường xung quanh, sự ô nhiễm và suy thoái môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tiếp tục bồi dưỡng cho học sinh tình cảm, thái độ đối với môi trường, có tình cảm yêu quý, tôn trọng thiên nhiên, yêu quý gia đình, trường lớp, quê hương, đất nước, có thái độ thân thiện với môi trường. Tập trung rèn luyện các kĩ năng, hành vi phát hiện vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và ứng xử tích cực với các vấn đề biến đổi khí hậu nảy sinh, thực hiện các hành động bảo vệ môi trường phù hợp với độ tuổi.

Trong thời gian tới, các trường học tiếp tục phát động và thực hiện phong trào "Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và phòng chống rác thải nhựa, túi nilon", "Sử dụng tiết kiệm điện, nước, tránh lãng phí", "Bảo tồn đa dạng sinh học", "Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, tôn trọng đa dạng sinh học"... trong trường học.

Link gốc


  • 02/11/2022 10:46
  • Nguồn: giaoducthoidai.vn