Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Các dự án điện mặt trời nối lưới, hệ thống điện mặt trời mái nhà đã có hợp đồng mua bán điện mới theo Thông tư số 18 của Bộ Công Thương. Ảnh: Ng.Tuấn.

Thông tư quy định về phát triển dự án điện mặt trời nối lưới, hệ thống điện mặt trời mái nhà và hợp đồng mua bán điện mẫu để áp dụng cho các dự án điện mặt trời nối lưới và hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển điện mặt trời tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Cụ thể, với dự án điện mặt trời nối lưới, nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và các yêu cầu về đặc điểm khu vực, tiềm năng bức xạ mặt trời của dự án. Đồng thời, phải đánh giá ảnh hưởng của phương án đấu nối dự án điện mặt trời đối với việc vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện trong khu vực.

Thông tư cũng quy định rõ, diện tích sử dụng đất, mặt nước có thời hạn của dự án điện mặt trời nối lưới không quá 1,2 ha/MWp.

Với các dự án điện mặt trời mái nhà, bên bán điện đăng ký đấu nối với bên mua điện các thông tin bao gồm địa điểm lắp đặt, quy mô công suất, đường dây truyền tải điện, điểm đấu nối.

Không quá 5 ngày làm việc kể từ khi bên mua điện nhận được đăng ký, phải có ý kiến về khả năng đấu nối, truyền tải công suất hệ thống điện mặt trời mái nhà của bên bán điện...

Thông tư số 18/2020/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/8/2020. Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017; Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời trước đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.  

Chi tiết Thông tư số 18/2020/TT-BCT Các Tin khác