Nghệ An: Vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học năm 2022

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Sở Công Thương vừa phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học năm 2022 tại Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An)

Các đại biểu ký cam kết triển khai phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ảnh: ĐVCC

Buổi phát động nhằm tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Từ đó có những chuyển biến mạnh mẽ trong hành động và trở thành những tuyên truyền viên tích cực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng.

Từ nhận thức đến hành động, việc triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, lắp đặt nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, khí sinh học, năng lượng sinh khối...)... sẽ góp phần quan trọng cho việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tại lễ phát động, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng phối hợp với Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân tổ chức diễu hành lưu động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.