TP. HCM: Giám sát chặt việc thu gom, xử lý chất thải

UBND TP.HCM cho biết, thành phố đồng ý chủ trương việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn y tế trên địa bàn. Dự kiến, thời gian hoàn thành việc lắp đặt và vận hành thiết bị giám sát hành trình chậm nhất là vào tháng 11/2016.

Theo đó, UBND thành phố giao Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị thành phố nhiệm vụ lắp đặt và vận hành thiết bị này theo quy định.

Kinh phí lắp đặt sẽ do Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị TP.HCM, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận, huyện và Hợp tác xã vận tải Công nông chi trả. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát lộ trình vận chuyển trực tuyến từ thiết bị giám sát hành trình của các đơn vị và hoàn thành việc tổ chức, thuê tư vấn xây dựng trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin tập trung từ các đơn vị trong quý II/2017.

UBND TP còn giao các Sở, ngành nghiên cứu, đề xuất chuẩn hóa phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Mẫu phương tiện cần cơ giới hóa để hạn chế sử dụng sức lao động; đáp ứng quy định và an toàn giao thông, có giá thành rẻ…

Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị thành phố và các Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận/huyện cần tự kiểm tra tất cả các phương tiện thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; cho ngưng hoạt động ngay đối với các phương tiện phát tán mùi hôi, rơi vãi chất thải, rò rỉ nước rỉ rác trong quá trình vận chuyển.

Ngoài ra, thành phố cũng đồng ý tổ chức đấu thầu cung ứng dịch vụ đối với công tác quét thu gom chất thải rắn trên đường phố và thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ các điểm hẹn về trạm trung chuyển, nhà máy xử lý và từ trạm trung chuyển về nhà máy xử lý; cho phép lắp đặt hệ thống camera giám sát hoạt động tiếp nhận và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các trạm trung chuyển và nhà máy xử lý chất thải như: Khu vực phân loại, tái chế, sản xuất phân compost, chôn lấp, đốt; khu vực sàn trung chuyển; khu vực trạm cân…


  • 12/10/2016 09:38
  • Lưu Hiền