Triển khai chương trình truyền thông cấp quốc gia khuyến khích sử dụng xăng sinh học

Đó là một trong những nội dung của Chị thị số 23 /CT-TTg về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/8/2015.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá bán xăng dầu, điều hành trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (trong đó có xăng E5, E10) theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 19/TB/VPCP ngày 26/1/2015 của Văn phòng Chính phủ; phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các hoạt động của các nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện chương trình truyền thông cấp quốc gia khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5, E10 nói riêng, trong đó cần làm rõ lợi ích về việc sử dụng nhiên liệu sinh học, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm sử dụng nhiên liệu sinh học.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác truyền thông về nhiên liệu sinh học trong các cơ quan, hướng dẫn cụ thể theo hướng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước bắt buộc sử dụng xăng E5 cho các phương tiện vận tải đường bộ khi trên địa bàn có đủ nguồn cung...

Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm pha chế, phối trộn xăng E5, mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng E5, mục tiêu đến 30/11/2015 đạt tối thiểu 50% số lượng cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của mình tại 8 địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Tơ, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Xem chi tiết tại file đính kèm!

_23.signed.pdf


  • 16/11/2015 07:49
  • Thùy Lê
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét